Finans
  • Dolar :7.2613 TL
  • Euro :8.5453 TL
  • Pound :9.5208 TL
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

KAPTANLAR MAKİNA olarak İnsan Kaynakları Politikamız; "Şirketin aktifindeki en önemli varlık çalışanlarıdır." felsefesi üzerine kurulmuştur.

İnsan Kaynakları uygulamalarının amacı; ekip çalışmasını, yaratıcılığı ve verimliliği destekleyen süreçler oluşturmak, bireysel ve mesleki yetkinliklerin gelişmesini sağlamak ve kaliteyi tüm süreçlerin parçası haline getirmektir.

Seçme ve Yerleştirme

Doğru işe doğru insan seçimi KAPTANLAR MAKİNA'da işe alım sürecinde temel felsefedir. Yapılan her türlü başvuru, işin gerektirdiği yetkinlik, nitelik ve yetenekler doğrultusunda gizlilik içinde değerlendirilir. Değerlendirme doğrultusunda başvuruda bulunan adaylara mutlaka geri bildirim yapılır.

Önemli hedeflerimizden biri de sadece bugünkü gereksinimlerimizi karşılayacak ve boş pozisyonları dolduracak bir çalışan profili yerine öğrenmeye ve gelişime açık, yenilikçi ve yeniliklere kısa zamanda adapte olabilecek, vizyon sahibi bir çalışan profiline şirketimizi ulaştırmaktır.

Performans ve Kariyer Yönetimi

KAPTANLAR MAKİNE'deki performans sisteminin amacı; çalışanların performanslarının çok yönlü ölçülerek, sağlıklı bir geribildirim sürecinin yaşanması ve bireysel performans kadar takım performansının da öne çıkarılmasıdır.

Çalışanlar; deneyimleri, eğilimleri ve kariyer hedefleri doğrultusunda farklı iş alanlarında da görev alabilirler.

Öneri Sistemi

Şirketimizde uygulanan Öneri Sistemi ile tüm çalışanlarımızın yönetime katılımının sağlanması, çalışanlarımızın önerileri ile verimliliğin artırılması, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, kalitenin artırılması, motivasyonun sağlanması amaçlanmaktadır.